Nomas noteikumi


Vispārējie noteikumi

Klients izīrē no BicycleRental.lv  inventāru, ievērojot un izpildot visus noteikumus un nosacījumus no šī līguma:

 1. BicycleRental.lv darba laiki sezonas laikā (jūnijs – septembris) 10:00 – 19:00. Gadījumā, ja velosipēdi tiek īrēti uz vairākām dienām, iekļaujot nakts laiku, Klienta pienākums ir nodrošināt, ka nomas inventārs nakts laikā tiek novietots drošā vietā iekštelpās.
 2. Nomas inventāra atgriešana pēc darba laika beigām, par to iepriekš nebrīdinot BicycleRental.lv, klientam radīs papildus samaksu 10 EUR par pirmo stundu, 15 EUR par katru nākamo stundu. Piemaksa par velosipēdu pieņemšanu ārpus darba laika, iepriekš brīdinot – minimums 5€, vai 2€ par velosipēdu (ja vairāk par 3 velosipēdiem), par 0.2h-1h kavējumu. Katra nākošā iesāktā stunda 7 € par velosipēdu.
 3. Beidzoties nomas periodam, klients atgriež BicycleRental.lv pārstāvim nomas inventāru, par to parakstoties nomas līguma formā. Velosipēdus nedrīkst atstāt viesnīcu, hosteļu, viesu māju, apartamentu pārstāvjiem vai jebkurai citai personai, vai jebkurā vietā bez saskaņošanas ar BicycleRental.lv. Ši noteikuma neievērošanas rezultātā klients kļūst atbildīgs par nomas inventāra bojājumiem, nozaudēšanu vai zādzību.


Apmaksa, rezervācija, drošības depozīts un atcelšana

BicycleRental.lv pieņem skaidru naudu, kredītkartes vai apmaksu ar bankas pārskaitījumu, pamatojoties uz rēķinu / pavadzīmi.

Nomas inventāra īres rezervācijai uz ilgāku laika periodu vai īres rezervācijai vairāk nekā 4 personām nepieciešama 30% priekšapmaksa. Rezervācijai izmantojama mūsu rezervācijas veidlapa vai e-pasts uz info@bicyclerental.lv

 1. Pirms inventāra īrēšanas klientam ir jāizlasa, jāakceptē un ar savu parakstu tas jāapstiprina inventāra īres līgumā. Klientam tiks prasīts drošības depozīts par īrējamo inventāru. Drošības depozītu, kas atrunāts nomas līgumā, iespējams iemaksāt ar kredītkarti vai skaidrā skaidrā naudā. Beidzoties īres periodam, klients piekrīt apmaksāt pazaudētās vai saplēstās īrētās vienības par tirgus cenu. Ja īrētais inventārs tiek atgriezts tādā pat stāvoklī, kādā tas tika paņemts nomā, drošības depozīts tiek atgriezts. Ja pazaudēto vai saplēsto vienību tirgus vērtība pārsniedz drošības depozīta summu, klientam jāsedz starpība, piemaksājot.
 2. Mēs ņemam 30% priekšapmaksu šādos gadījumos:
  1. velosipēda nomas laiks ir 7 vai vairāk dienas);
  2. Inventāra īre grupām (vairāk nekā 4 personas);
  3. Velo ekskursijas gida pavadībā saskaņotā laikā;
  4. Ekskursijas ar Segway tipa līdzsvara skūteriem gida pavadībā saskaņotā laikā;
  5. Saskaņā ar klienta vēlmēm veidotas velo ekskursijas gida pavadībā vai korporatīvie pasākumi un kāzu pasākumi.
  6. Pie visām rezervācijām, lai piemērotu 10% atlaidi
 1. Rezervācijas atcelšana bez maksas iespējama, ja tā veikta vismaz 24 h pirms plānotā pakalpojuma.
 1. Atcelšana 24 stundu laikā līdz plānotajam pakalpojumam nav iespējama. Tas nozīmē, ka par to tiks aprēķināta pilna samaksa.


NOMAS INVENTĀRS UN DROŠA LIETOŠANA

 1. Klienta pienākums ir godprātīgi lietot iznomāto inventāru visā iznomāšanas periodā, nepieļaujot tā bojāšanu, nozaudēšanu vai nozagšanu. Ja nomas laikā ir pazaudēts, sabojāts vai nozagts iznomātais inventārs vai kāda tā daļa, BicycleRental.lv ir tiesīgs prasīt no klienta pilnu samaksu par šo vienību, par kādu tā tobrīd ir pieejama tirdzniecībā.
 1. Tā kā Latvijā nav iespējams apdrošināt ne Segway tipa skūterus, ne velosipēdus, tad persona, kas šo inventāru īrē, ir pilnībā atbildīga par to, ka tas tiek atgriezts atpakaļ Bicyclerental.lv tādā pašā stāvoklī, kādā tas bija pirms attiecīgās tā lietošanas. Klienta penākums ir pareizi saslēgt velelosipēdu vai skūteri, kad tie tiek atstāti bez uzraudzības, saslēdzot rāmi un aizmugurējo ratu pie neizkustinamā, zemē iestiprināta priekšmeta vai velostatīva. Tas ir nepieciešams, lai samazinātu velosipēdu un skūteru nozagšanas vai sabojāšanas risku.
 1. Pirms Segveja nodošanas nomā klientam tiek novadīta 5 minūšu instruktāža par drošu lietošanu, braukšanu, manevrēšanu, apstādināšanu, pareizu pieslēgšanu, atstājot bez uzraudzības.


ATBILDĪBA UN TIESĪBAS

 1. Klients ir atbildīgs par atbilstošām personīgajām apdrošināšanām, lai segtu riskus, kas var rasties inventāra nomas laikā. BicycleRental.lv neatbild par jebkādām prasībām par ķermeņa traumām vai kaitējumu, nelaimes gadījumiem, nodarīto kaitējumu trešās personas īpašumam vai klienta personisko zaudējumu, kas radies inventāra nomas laikā.
 2. BicycleRental.lv neiznomā inventāru personām, kuras ir izmainītā apziņas stāvoklī alkohola vai narkotisko vielu dēļ.
 3. Īpašos gadījumos BicycleRental.lv ir tiesības neslēgt inventāra nomas līgumu bez papildu paskaidrojumiem.
 4. Klientu personas dati, kuri tiek izmantoti nomas līgumos, tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības datu aizsardzības direktīvu 95/46/EC.
 5. Jurisdikcijas vieta ir Rīga, Latvija, un šo līgumu reglamentē Latvijas likumi.
 • Piemaksa par velosipēdu pieņemšanu ārpus darba laika – minimums 5€, vai 2€ par velosipēdu, par 0.2h-1h kavējumu. Katra nākošā iesāktā stunda 7 € par velosipēdu.